Диаманти от Renée De Clair

Диамантите и любовта в съвременния свят не винаги означават брак, защото те са отдаденост и свързаност, които озаряват съвместния ни живот.

Renée De Clair 

Leave a Reply

All fields are required

Type Code

New products

Specials