Wedding rings

Wedding rings are history, a legend, touch of eternity, symbolizing the eternal love and loyalty.
In ancient times Egyptians believed that through human’s forth finger (the ring finger) is passing a peculiar vain which travels straight to the heart. On that very finger they placed for the groom metal ring - symbol of power and golden for the brid...

Wedding rings are history, a legend, touch of eternity, symbolizing the eternal love and loyalty.
In ancient times Egyptians believed that through human’s forth finger (the ring finger) is passing a peculiar vain which travels straight to the heart. On that very finger they placed for the groom metal ring - symbol of power and golden for the bride-symbol of nobility, purity and kindness. This legend was adopted by the Greeks in the time when Egypt was conquered by Alexander the Macedonian (Aleksander Makedonski); then It was passed on by the Romans who named it VENA AMORIS or The Vein of Love and in year 860 Pope Nikolai I, a fervent defender of the family issued a decree with which the rings became mandatory in marriage.

From here follows quite logically that on the forth finger is to be placed the wedding ring and this custom is spread almost everywhere in the world.


Renee de Clair believes that every couple that has decided to take their earth pathway together in good times and in bad, in richness and in poverty, in sickness and in health are truly one for each other, because all of us are barriers of different emotions, reason and love. And that is why the models presented in both of our collections are designed to showcase the wide range of models that we are able to create for our customers by creating their unique and exceptional wedding rings.

More
 • Classic

  Брачните халки са история, легенда, докосване до вечността, символизиращи вечната любов и вярност. 
  В древни времена египтяните са вярвали, че през безименния пръст преминава особена вена, която води право към сърцето, като са поставяли на ръката на младоженеца желязна халка, железен пръстен – символ на сила, а на булката златен пръстен – символ на благородство, чистота, доброта. Тази легенда е била възприета от гърците при завоюването на Египет от Александър Македонски, а от тях е преминала сред римляните, които я нарекли VENA AMORIS или ВЕНА НА ЛЮБОВТА и през 860 година Папа Николай I, ревностен защитник на семейството издава декрет, с който златните брачни халки стават задължителна част от бракосъчетанията. Оттук следва съвсем логично, че точно на този пръст трябва да се поставя брачната халка и този обичай се разпространява почти по целия свят. 
  Renee de Clair вярва, че всяка една двойка решила да измине земният си път в добро и зло, в богатство или бeдност, в здраве или болест, е единствена и неповторима, защото всички ние сме носители на  различни чувства, разум и любов. И затова, представените модели и в двете ни колекции, са целящи единствено да покажат широката гама от изобилие на модели, които бихме могли да създадем за клиентите си, сътворявайки техните единствени и неповторими брачни халки.

 • With diamonds

  Брачните халки са история, легенда, докосване до вечността, символизиращи вечната любов и вярност. 
  В древни времена египтяните са вярвали, че през безименния пръст преминава особена вена, която води право към сърцето, като са поставяли на ръката на младоженеца желязна халка, железен пръстен – символ на сила, а на булката златен пръстен – символ на благородство, чистота, доброта. Тази легенда е била възприета от гърците при завоюването на Египет от Александър Македонски, а от тях е преминала сред римляните, които я нарекли VENA AMORIS или ВЕНА НА ЛЮБОВТА и през 860 година Папа Николай I, ревностен защитник на семейството издава декрет, с който златните брачни халки стават задължителна част от бракосъчетанията. Оттук следва съвсем логично, че точно на този пръст трябва да се поставя брачната халка и този обичай се разпространява почти по целия свят. 
  Renee de Clair вярва, че всяка една двойка решила да измине земният си път в добро и зло, в богатство или бeдност, в здраве или болест, е единствена и неповторима, защото всички ние сме носители на  различни чувства, разум и любов. И затова, представените модели и в двете ни колекции, са целящи единствено да покажат широката гама от изобилие на модели, които бихме могли да създадем за клиентите си, сътворявайки техните единствени и неповторими брачни халки.

 • Set

  Брачните халки са история, легенда, докосване до вечността, символизиращи вечната любов и вярност. 
  В древни времена египтяните са вярвали, че през безименния пръст преминава особена вена, която води право към сърцето, като са поставяли на ръката на младоженеца желязна халка, железен пръстен – символ на сила, а на булката златен пръстен – символ на благородство, чистота, доброта. Тази легенда е била възприета от гърците при завоюването на Египет от Александър Македонски, а от тях е преминала сред римляните, които я нарекли VENA AMORIS или ВЕНА НА ЛЮБОВТА и през 860 година Папа Николай I, ревностен защитник на семейството издава декрет, с който златните брачни халки стават задължителна част от бракосъчетанията. Оттук следва съвсем логично, че точно на този пръст трябва да се поставя брачната халка и този обичай се разпространява почти по целия свят. 
  Renee de Clair вярва, че всяка една двойка решила да измине земният си път в добро и зло, в богатство или бeдност, в здраве или болест, е единствена и неповторима, защото всички ние сме носители на  различни чувства, разум и любов. И затова, представените модели и в двете ни колекции, са целящи единствено да покажат широката гама от изобилие на модели, които бихме могли да създадем за клиентите си, сътворявайки техните единствени и неповторими брачни халки.