Кюлчета

Инвестиционно злато, инвестиционно сребро и дентално злато

 • Златни

  След премахването на златния стандарт, през 1914 г., в началото  на Първата световна война , за да се финансира войната, светът прибягна до бюджетен дефицит и хартиени пари. Ако обезпечаването със злато не е било премахнато, войната нямаше да продължи повече от няколко месеца. Вместо това тя трая повече от четири години, срина повечето важни отрасли в световната икономика и взе милиони човешки животи.
  Днес златото запазва част от монетарните си свойства и някои инвеститори го използват като запас от стойност, като влагат средствата си обикновено в инвестиционни монети или златни кюлчета. Това се прави като защита срещу инфлация или други икономически сривове.
  Златото е консервативен финансов инструмент и печалбите, както и загубите от такъв тип инвестиция са умерено ниски. По време на икономическа криза златото е предпочитан за инвеститорите избор, защото риска от загуба е много нисък.
  То е много бързо ликвидно (може да бъде продадено във всеки един момент в всяка точка на света, на цена  близка до борсовата, при запазвани на цялостния му външен вид.

  Инвестиционно злато


  Инвестиционното злато е 24-карата (проба 999.9) и е освободено от ДДС, мито и други данъци (Директива 112/2006 на Европейския съюз и Закона за ДДС).
  Продава се под формата на кюлчета и монети.
  Цените, на които се продава инвестиционното злато се актуализират всекидневно спрямо цената на лондонската метална борса.

  За постоянна информация, какви са движенията и очакванията на пазара на златото можете да следите нашият блог.

 • Сребърни

  Световната финансова и политичиска криза все повече обуславят интереса за инвестиране в благородни метали, с цел запазване и спасяване на натрупаните финансови капитали, както за големите инвеститори, така и за дребните търговци.

  Инвестиционно сребро

  Защо да инвестираме в  сребро?

  Среброто като метал има много по-широко промишлено приложение като важен индустриален материал с основно значение за множество индустрии в сравнение със златото, в резултат на което търсенето му значително превишава предлаганите количества. През последните години съществува постоянен и нарастващ дефицит в производството на сребро и така все по-трудно се посрещат нуждите от неговото използване.  Добивите му не са достатъчни за задоволяване  на повишаващото се търсене и това не е от днес, а се случва от 90-те години на миналия век. По всяка вероятност тази тенденция ще се съхрани и занапред, имайки предвид увеличаващото се потребление на този метал, съчетано с ограничените му количества. Добре известно правило в икономиката е, че когато търсенето на даден актив превишава предлагането му,  това води до неговото поскъпване.

  Renee De Clair предлага на своите клиенти инвестиционно сребро, с проба 999.99

  Всяко едно кюлче има идентичен номер придружен със сертификат от производител, гарант за пробата на среброто.

  Сертификата трябва да бъде съхранен при желание от Ваша страна, да го продадете в която и да е точка на света.

 • Зъболекарско злато

  Зъболекарското злато се изработва по поръчка и по индивидуални изисквания на зъботехническата лаборатория