Лаборатория

Предлага услуги от вещи лица обявени в Държавен вестник:

 • HD дигитални изследвания
 • Изследване "GIA Facetware"
 • Изследване "Symmetry Cut"
 • Изследване "AGS" стандарт
 • Изследване "HRD" стандарт
 • Изследване "Hearts & Arrows"
 • Изследване "Fire trace"
 • Термоелектрическо изследване (ASA)
 • Изследване за твърдост (Mohs)
 • Спектроскопско изследване (DIN)
 • Инфрачерв...

Предлага услуги от вещи лица обявени в Държавен вестник:

 • HD дигитални изследвания
 • Изследване "GIA Facetware"
 • Изследване "Symmetry Cut"
 • Изследване "AGS" стандарт
 • Изследване "HRD" стандарт
 • Изследване "Hearts & Arrows"
 • Изследване "Fire trace"
 • Термоелектрическо изследване (ASA)
 • Изследване за твърдост (Mohs)
 • Спектроскопско изследване (DIN)
 • Инфрачервена спектроскопия (ASA)
 • Полярископско изследване (ASA)
 • Оценка и сертифициране на обработени диаманти
 • Оценка на необработени диаманти /суровина/
 • Съдебно-техническа експертиза на диаманти.

Renée de Clair е запазена търговска марка на Anmundi Ltd, под чието име работи и сертифицираната гемоложка лаборатория, специализирана в предоставяне на гемоложки услуги, включващи изследване и класификация на обработени и необработени диаманти, експертни оценки и издаване на сертификати съгласно международните стандарти.

Anmundi Ltd. е регстрирано съгласно чл.13, ал.1 от Валутния закон на Р. България и има Удостоверение за регистрация № 5750 в Министерство на финансите, като е вписано в регистрите на лицата, извършващи дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие и има право да осъществява тези дейности, както следва:

 • Съгласно чл.14 - външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни;

 • Съгласно чл. 15 - сделки с инвестиционно злато;

 • Съгласно чл.63 - издаване на експертен сертификат за идентичност и качествени характеристики на скъпоценни камъни, както и за стойностни оценки по текущи цени.

В Renée de Clair ние знаем, че международният бизнес с диаманти е бързо развиващ се и динамичен, ето защо ние смятаме, че предлагането на професионални услуги за прецизно и независимо окачествяване /съответстващо стриктно на установените световни стандарти/, както и точна класификация и оценка на диамантите са от критично значение за добрата търговска практика и гарантиратират високо ниво на обслужване на клиентите на компанията.

Още
Показани 1 - 6 от 6 продукта

Каталог

Филтър
Активирани филтри: